Hana High & Elementary — Bell Schedules

High School Bell Schedule 2021
Monday, Tuesday, Thursday, Friday
Description / Period Start Time End Time Length
Arrival/breakfast 7:45 AM 8:00 AM 15 min
Workshop/Activity 8:00 AM 8:45 AM 45 min
Piko 8:45 AM 8:55 AM 10 min
Passing 8:55 AM 9:00 AM 5 min
Block 1 9:00 AM 10:20 AM 80 min
Recess 10:20 AM 10:30 AM 10 min
Passing 10:30 AM 10:45 AM 15 min
Block 2 HS 10:35 AM 12:00 PM 85 min
Lunch 12:00 PM 12:30 PM 30 min
Block 3 12:30 PM 1:55 PM 85 min
Closing 1:55 PM 2:00 PM 5 min
High School Bell Schedule 2021
Wednesday
Description / Period Start Time End Time Length
Arrival/breakfast 7:45 AM 8:00 AM 15 min
Activity/WS 8:00 AM 8:45 AM 45 min
Piko 8:45 AM 8:55 AM 10 min
Passing 8:55 AM 9:00 AM 5 min
Block 1 9:00 AM 9:55 AM 55 min
Recess 9:55 AM 10:05 AM 10 min
Passing 10:05 AM 10:10 AM 5 min
Block 2 10:10 AM 11:05 AM 55 min
Lunch 11:05 AM 11:35 AM 30 min
Passing 11:35 AM 11:40 AM 5 min
Block 3 11:40 AM 12:25 PM 45 min
Closing 12:25 PM 12:30 PM 5 min
Middle School Bell Schedule 2021
Wednesday
Description / Period Start Time End Time Length
Arrival 7:40 AM 7:50 AM 10 min
Opening 7:50 AM 7:55 AM 5 min
Piko 7:55 AM 8:05 AM 10 min
Activity/WS 8:05 AM 8:40 AM 35 min
Block 1 8:40 AM 9:35 AM 55 min
Passing 9:35 AM 9:40 AM 5 min
Block 2 9:40 AM 10:30 AM 50 min
Passing 10:30 AM 10:35 AM 5 min
Workshop 10:35 AM 11:25 AM 50 min
Lunch 11:25 AM 11:55 AM 30 min
Block 3 11:55 AM 12:25 PM 30 min
Closing 12:25 PM 12:30 PM 5 min
Hana High & Elementary - PO Box 128, Hana, HI 96713 - Phone: (808) 248-4815 - Fax: (808) 248-4819